DIENSTEN

Online producten

Naast onze diensten op het gebied van nieuwbouw en verbouw is het ook mogelijk om op een snelle manier kleine producten bij ons af te nemen. We proberen hierbij snel tot resultaten te komen en daarmee de kosten laag te houden. Wilt u een van de onderstaande producten afnemen dan kunt u hiervoor mailen naar onlineproducten@n-lab.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De producten die wij aanbieden:

 • Splitsingstekeningen
 • Haalbaarheidsplan
 • Vergunning uitrit aanleggen of veranderen
 • Vergunning container
 • Vergunning stijger
 • Bouwveiligheidsplan

Indien u gebruik wilt maken van één of meer online producten dan kunt u mailen naar onlineproducten@n-lab.nl. U ontvangt na uw aanvraag een offerte. Indien de offerte akkoord is verzamelt u de gevraagde stukken en stuurt u deze naar ons toe. Een overzicht van de benodigde stukken vindt u in de onderstaande producten.

Splitsingstekening

Een splitsingstekening wordt gebruikt om de splitsingsakte van het Kadaster op te stellen. Het is ook mogelijk de gehele aanvraag voor de splitsingsakte door ons te laten regelen. Hierbij regelen wij ook de notaris.

Benodigdheden

 • Accurate tekeningen van de huidige situatie
 • Omschrijving van de gewenste splitsing
 • Al aanwezige splitsingsakte (indien u deze niet heeft kunnen wij deze voor u opvragen)

Haalbaarheidsplan / haalbaarheidsstudie

Bij een haalbaarheidsplan kijken wij naar de mogelijkheden van een kavel. Hierbij kijken we wat er mogelijk is volgens het bestemmingsplan, vergunningsvrij bouwen en geven we een beknopte omschrijving van de welstandsnota.

Benodigdheden

 • Omschrijving van uw wensen
 • Adres of kadastrale aanduiding

Vergunning uitrit aanleggen of veranderen

Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen kunnen wij deze voor u aanvragen bij de gemeente. Wij toetsen eerst of deze volgens het bestemmingsplan mogelijk is en werken vervolgens de vergunning uit. Indien u geen kaart heeft van de gewenste plek van de uitrit kan deze samen bepaald worden via een Kadaster kaart of Google Maps.

Benodigdheden

 • Aanduiding van de gewenste uitrit;
 • Korte onderbouwing waarom u de uitrit wilt aanleggen of verplaatsen

Vergunning stijger

Voor het plaatsen van een stijger op openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning kan Nexlab voor u aanvragen.

Benodigdheden

 • Aanduiding van de gewenste plek steiger;

Bouwveiligheidsplan of tekening

Heeft u een vergunning en eist de gemeente een bouwveiligheidsplan voor uw project? Dan dient een rapport en tekening opgesteld te worden. Wij kunnen het rapport en de tekening voor u opstellen en het plan indienen bij de gemeente.

Benodigdheden

 • Kadastrale gegevens
 • Uitleg werkzaamheden
 • Route transport
 • Aanduiding van de gewenste plek kraan